Jag är vanligtvis rätt bra på att omhulda förändringar, men den långsamma nedbrytningen av det skrivna svenska språket går mig på nerverna. Det är ingen positiv förändring. Det känns som om korrekturläsningen har blivit fullständigt utsparkad ur allt som heter skrivet språk och idag kan jag inte ens läsa en roman utan att hitta felaktigheter. Och där finns ju trots allt korrekturläsningen kvar. Så jag är ju inte förvånad över att hitta det här i Microsoft Office 2013.