Så fort det finns någon form av problem i vårt samhälle så släpper människor per automatik det egna ansvaret och förväntar sig att staten (gud?) ska lösa alla problem. Jag inser det praktiska i att konstant skylla allt på en yttre kraft, men som individer har vi faktiskt ett eget ansvar för de val vi har möjligheten att göra. För vi kan välja en hel del trots att våra liv är reglerade i minsta detalj. Så, om det dyker upp en ny drog som tar död på folk, låt bli att ta den. Om hemska storbolag fyller sina produkter med majsstärkelse, låt bli att köpa dem. Och så vidare.

När det finns en totalitär övermakt som vi lämnar våra liv i händerna på så blir det så här. Allt är statens fel, om staten bara förbjuder, reglerar, tar bort, lägger till. Eget ansvar människor!