Jag skriver om det som känns i stunden, därför blir det spretigt med vitt skilda ämnen, från samhälle till superprivat. Och allt kan ändras från en stund till en annan, precis som livet. Elastiskt.